dfreshPineapple

สับปะรดอบกรอบ ตรา ดีเฟรช

รายละเอียดสินค้า
สับปะรดกรอบจากผลสับปะรดสด ใหม่จากธรรมชาติ
กรรมวิธีการผลิต vacuum fried
ลักษณะ สี เหลืองอ่อน
รสชาด หวานอมเปรี้ยว รสชาดของสับปะรดแท้

มาตรฐานการบรรจุ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์
ซองตั้ง
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 4.5x15x23 เซนติเมตร
น้ำหนัก 45 กรัม
การบรรจุลงลัง 30 ซอง/ลัง