dfreshJackfruit

ขนุนอบกรอบ ตรา ดีเฟรช

รายละเอียดสินค้า
ขนุนกรอบจากขนุนสดจากสวน โดยการเพาะปลูกแบบธรรมชาติ
กรรมวิธีการผลิต vacuum fried
ลักษณะ สี เหลืองนวลแบบเนื้อขนุนธรรมชาติ
รสชาด หวาน หอมแบบขนุนสุกธรรมชาติ

มาตรฐานการบรรจุ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ซองตั้ง
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 4.5x15x23 เซนติเมตร
น้ำหนัก 50 กรัม
การบรรจุลงลัง 30 ซอง/ลัง