ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

บริษัท ฟรุ๊ต เทค จำกัด
29/2 หมู่ 2 ถ.โคกขวาง-ระเบาะไผ่
ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: +66 (87) 587-8045
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +66 (81) 779 7415, +66 (87) 587- 8045
email : jitniyomsin@yahoo.com

FRUIT TECH CO.,LTD
29/2 M 2 Khongkwang-rabaopai rd.
Nongprong Sri-mahapod
Prachinburi Thailand 25140
Tel: +66 (87) 587-8045
Mobile : +66 (81) 779 7415, +66 (87) 587- 8045
email : jitniyomsin@yahoo.com