null
ไทยคือประเทศที่เต็มไปด้วยแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะมีชื่อเสียงและไดัรับการยอมรับในเรื่องอาหารในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ซึ่งมีมากมายและหลากหลายให้เลือกทานตลอดทั้งปี ซึ่งก็มีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากที่เห็นโอกาสตรงนี้ และนำวัตถุดิบที่มีมาต่อยอด ปรับแพ็กเกจจิ้ง รีแบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสามารถออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งหนึ่งในผู้ประกอบการที่สามารถสานต่อและนำวัตถุดิบที่มีมาต่อยอดได้อย่างยอดเยี่ยม ก็คือ แบรนด์ที่มีชื่อว่า “D-fresh” นั่นเอง
โดยนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน ประธานกรรมการ บริษัท ฟรุ้ตเทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้แปรรูปอบกรอบระบบสุญญากาศแบรนด์ “D-fresh” เล่าย้อนให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจว่า ธุรกิจนี้เริ่มต้นมาจากรุ่นปู่ (จินดา อุดมสิน) ของตนซึ่งเป็นชาวจีนโพ้นทะเลและได้มาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศไทยเมื่อเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้ว โดยเลือกจ. ปราจีนบุรีเป็นที่พำนัก ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นป่ารกทึบ การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบาก อย่างไรก็ตามคุณปู่เป็นคนรักต้นไม้ จึงคิดที่จะทำสวนผลไม้ โดยเลือกพื้นที่ในอำเภอศรีมหาโพธิ
4802 ด้วยเหตุที่ว่าในบริเวณพื้นที่เขตอำเภอศรีมหาโพธินี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลมาจากเทือกเขาใหญ่ ซึ่งได้นำพาเอาตะกอนและแร่ธาตุที่อุดมสมบรูณ์ลงมาด้วย จึงสามารถปรับผืนป่าที่รกชัฏให้มีความอุดมสมบรูณ์ เพื่อเตรียมการเพาะปลูกและใช้เวลากว่าหลายปีจนกลายเป็นสวนจิตร์นิยม สวนแรกขออำเภอศรีมหาโพธิและมีชื่อเสียงไม่น้อย จนกระทั่งรุ่นพ่อ (สมพร อุดมสิน) ก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการทำสวนต่อโดยได้บุกเบิกและขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมาสู่ตนซึ่งเป็นรุ่นที่ 3
“อาชีพนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษ จึงรับอาสาที่จะดำเนินการต่อ ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ทิ้งอาชีพวิศวกร กลับมาทำสวนและได้ดำเนินการปรับปรุง ดูแลสวน เมื่อทำไปได้ระยะหนึ่งก็เข้าใจปัญหาของสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ บางปีผลไม้ให้ผลผลิตมากแทนที่จะขายได้ราคา กลับปรากฏว่า ถูกกดราคา ขายไม่ได้ เมื่อขายไม่ได้ ขายไม่ทัน ในที่สุดผลไม้เหล่านั้นเน่า เสีย ก็ต้องทิ้งไป บางส่วนก็นำไปทำปุ๋ยหมัก แต่เมื่อมีปริมาณมากเข้า จะทำปุ๋ยอย่างเดียวก็น่าเสียดาย คิดว่าน่าจะมีกระบวนการอย่างอื่น ที่จะสามารถนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตลาดได้”
ต่อมาเกรียงศักดิ์ได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องของการแปรรูปผลไม้ในระบสุญญากาศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นการถนอมผลไม้ ที่ไม่มีการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ กลิ่น สี รสชาติ ของผลไม้ยังคงสภาพเดิม เพียงแต่จะมีความกรอบ และสามารถเก็บได้นานขึ้น เมื่อศึกษาหาข้อมูลและค้นคว้าจนมั่นใจแล้ว จึงริเริ่มที่จะทำการแปรรูปผลไม้อย่างจริงจัง โดยในช่วงแรก มีเครื่องสุญญากาศเพื่อแปรรูป 1 เครื่อง มีคนทำงานเพียงแค่ 4 คนเท่านั้น ส่วนผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบก็ใช้ของที่สวน และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อมาเมื่อกิจการขยับขยาย จึงสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นในปี 2548 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลูกค้าต่างชาติ และตั้งบริษัท ฟรุตเทค จำกัดขึ้น เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “D-fresh” อย่างจริงจัง โดยมีสินค้าหลักอย่าง สับปะรดอบกรอบ มะม่วงอบกรอบและทุเรียนอบกรอบ
4803 “จุดเด่นคือ เราใช้ผลไม้สุกในการแปรรูป ดังนั้นจึงมีความหวานตามธรรมชาติ ไม่มีการเติมสารปรุงแต่งใด ๆ คงสภาพของสี กลิ่น รสชาติ เหมือนผลไม้สด แต่มีเสน่ห์ตรงที่มีความกรอบ และรับประทานง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการเกือบครบถ้วน สามารถรับประทานเป็นของขบเคี้ยวหรือนำไปปรุงเป็นอาหาร หรือขนม ได้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่สนใจใน เรื่องของสุขภาพอย่างแท้จริง
ส่วนที่ตั้งชื่อว่า “D-fresh” ก็เพราะว่า เรานำคำว่า ดี ในภาษาไทย มาผสมกับคำว่า fresh ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “สด” เนื่องจากสินค้าของเรามาจากผลไม้สดชั้น “ดี” ไทย เราจึงได้ตั้งชื่อตราสินค้าเราว่า D-fresh นั่นเอง”
“D-fresh” วางกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย ส่วนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและบริการสู่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักนั้นจะเน้นการทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Online และ Social Network ต่างๆ พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ส่วนเมื่อถามถึงแผนงานในอนาคต เกรียงศักดิ์ตอบว่าจะเน้นการสร้างซัพพลายเชนให้ครบวงจร ในปีนี้และปีถัดๆไปจะเพิ่มสัดส่วนการทำการตลาดและการวางจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าดันยอดขายโตกว่าปีที่แล้ว 15%ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fruitandplant.com

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
http://www.aec.thanjob.com/than-smes/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C-smes-product/1932-d-fresh-%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.html