ตลาดการค้าชายแดนถือเป็นขุมทรัพย์ที่ดึงรายได้มหาศาลเข้าประเทศ ในปี 2555 มูลค่าการค้าเติบโตปีละ 20% ซึ่ง 2 ใน 3 นั้นเป็นสินค้าส่งออก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านมีวัตถุดิบแต่ไม่สามารถผลิตเองได้ และถ้าคำนึงถึงกฎระเบียบด้านศุลกากรที่เอื้ออำนวยมากขึ้น และนโยบาย Asean single window ที่จะทำให้สินค้าที่อนุมัติใน 1 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน สามารถเข้าออกทั้งภูมิภาคได้นั้น ก็จะยิ่งทำให้การค้าขายง่ายยิ่งขึ้น

สินค้าผลไม้แปรรูปเป็นตัวอย่างธุรกิจรายย่อยที่ประสบสำเร็จในการบุกตลาดกัมพูชา ซึ่งสามารถทำรายได้เดือนกว่า 1,500,000 – 2,000,000 บาท เคล็ดลับคือ คิดสินค้าที่โดนใจ ปรับเปลี่ยนรสและรูปแบบให้เข้ากับความชอบของคนกัมพูชา ซึ่งประชาชนเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่อย่างพนมเปญ

แม้ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจขายสินค้าตามชายแดน แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ก็ควรตื่นตัวใช้โอกาสนี้ให้เต็มศักยภาพ เพื่อปูรากฐานความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น

โอกาสจากการทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังมีลู่ทางอีกมากที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับธุรกิจรายย่อย ที่จะกลายเป็นธุรกิจรายใหญ่ในอนาคตได้ไม่ยาก

ที่มา
รู้จัก AEC : การค้าชายแดนโอกาสนักลงทุนรายย่อย